Misją fundacji AKAT jest propagowanie otwartości, wrażliwości i odpowiedzialności społecznej oraz wzmacnianie aktywnych postaw wobec otaczającej rzeczywistości.

Naszym celem jest wspieranie ludzi w radzeniu sobie z wyzwaniami codzienności:  przytłoczeniem tempem życia i zmian wspólczesnego świata, nadmiarem infromacji, osłabieniem więzi międzyludzkich oraz poczuciem osamotnienia i izolacji. 

Aktualne działania w AKAT Fundacji Ziemia Gościnna dla Wszystkich

Kursy komputerowe dla osób 60plus

Do udziału w kursach zapraszamy osoby w wieku powyżej 60 roku życia  zamieszkałe na terenie Warszawy.

Zapraszamy na kursy podstawowe, powtórzeniowe i tematyczne. Pierwsze kursy rozpoczynają się u nas na Smolnej 24 września. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2019 roku.

ZAPISY:

telefonicznie: (22) 443-29-98

osobiście w Urzędzie Miasta ul.Niecała w pokój 28
 

PROJEKT ZAMIAST

Zapraszamy mieszkańców Warszawy- Panie i Panów  w wieku powyżej 60 r.ż.  doświadczających różnorakich strat takich jak choroba, śmierć osoby bliskiej, utrata pracy, utrata sprawności - zaniepokojonych tym, że oni sami lub osoby im bliskie popadają w uzależnienie.

  • spotkania grupy rozwoju osobistego „Jak sobie  radzić z upływem czasu”
  • wykłady na temat zdrowego stylu życia oraz mechanizmu uzależnień
  • konsultacje z psychologiem
  • zajęcia rozwojowo-integracyjne  (wycieczki, wspólne oglądanie filmów i przedstawień teatralnych, warsztaty kulinarne)                                        Udział w zajęciach projektu jest bezpłatny.                                                                                 OBOWIĄZUJĄ ZAPISY: telefonicznie (22) 216-93-62 lub osobiście we wtorki/piątki w godz. 13.30-16.30 w siedzibie Fundacji ul.Smolna 13 lokal 414  

 

PROJEKT "KAMELEON"

 

~Warsztaty edukacyjne "NIE POMIJAJ NIE LEKCEWAŻ" dla osób 60+. Celem warsztatów jest dyskusja na temat różnych przejawów niewłaściwego traktowania osób po 60-tce oraz  zgromadzenie informacji  na ten temat. Zebrane informacje stanowić będą podstawe do opracowania raportu  "Dyskryminacja osób 60+ - fakty czy mity ?".  

Najbliższy termin: 

czwartek 20 września  2018  godz.10.00-13.30

 

~Spotkania- warsztaty psychoedukacyjne "POZNAJ SIEBIE OD NOWA" dla osób 60+, których celem jest wzrost świadomości posiadanych zasobów – pozytywnych cech, które można wykorzystywać w różnych sytuacjach.

Najbliższy termin:

wtorek 18 września 2018 godz.17.00-20.00

 

~Cykl warsztatów edukacyjnych "ABC FILMU CYFROWEGO" dla osób 60+, których celem jest nabycie umiejętności tworzenia materiałów filmowych oraz tworzenie filmów (materiałów informacyjnych) przedstawiających różne pomysły na życie seniorów.

Najbliższy termin: październik-listopad  2018r.

zajęcia będą odbywać się w środy w godz.11.30-14.30

Początek zajęć:    3 października 2018

Koniec zajęć 7 listopada 2018

 

 

 

 

                                        ZAPISY:  (22) 216-93-62 w godz.10-12      mail: akat@akat.org.pl

Projekty AKAT są współfinansowanie przez:

01-864 Warszawa     ul.Kochanowskego 4

Miejsce prowadzenia zajęć: Smolna 13 IV piętro sala 414

NIP: 524-24-25-007

KRS: 0000112893 

(22) 216-93-62

akat@akat.org.pl