Misją fundacji AKAT jest propagowanie otwartości, wrażliwości i odpowiedzialności społecznej oraz wzmacnianie aktywnych postaw wobec otaczającej rzeczywistości.

Naszym celem jest wspieranie ludzi w radzeniu sobie z wyzwaniami codzienności:  przytłoczeniem tempem życia i zmian wspólczesnego świata, nadmiarem infromacji, osłabieniem więzi międzyludzkich oraz poczuciem osamotnienia i izolacji. 

Aktualne działania w AKAT Fundacji Ziemia Gościnna dla Wszystkich

Kursy komputerowe dla osób 60plus

Do udziału w kursach zapraszamy osoby w wieku powyżej 60 roku życia  zamieszkałe na terenie Warszawy.

Zapraszamy na kursy podstawowe, powtórzeniowe i tematyczne (m.in. Narzędzia Google, Facebook, E-rozrywka,  bankowość internetowa)

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2019 roku.

ZAPISY:

telefonicznie: Urząd Miasta Warszawy (22) 443-29-98

osobiście: Urząd Miasta Warszawy ul.Niecała pokój 28

mail: zapisy.kreatywni50plus@gmail.com
 

PROJEKT ZAMIAST

Zapraszamy mieszkańców Warszawy- Panie i Panów  w wieku powyżej 60 r.ż.  doświadczających różnorakich strat takich jak choroba, śmierć osoby bliskiej, utrata pracy, utrata sprawności - zaniepokojonych tym, że oni sami lub osoby im bliskie popadają w uzależnienie.

O F E R U J E M Y:

spotkania grupy wsparcia „Jak sobie  radzić z upływem czasu”

wykłady na temat zdrowego stylu życia oraz mechanizmu uzależnień

konsultacje z psychologiem

zajęcia rozwojowo-integracyjne  (wycieczki, wspólne oglądanie filmów i przedstawień teatralnych, warsztaty kulinarne).

Udział w zajęciach projektu jest bezpłatny.                                                                                 OBOWIĄZUJĄ ZAPISY:

telefonicznie 661-707-208    lub mail:  akat@akat.org.pl

 

PROJEKT "KAMELEON"

Zapraszamy osoby w wieku powyżej 60 roku życia mieszkające na terenie Warszawy do udziału w:

O F E R U J E M Y:

~Warsztaty edukacyjne "NIE POMIJAJ NIE LEKCEWAŻ" dla osób 60+. Celem warsztatów jest dyskusja na temat różnych przejawów niewłaściwego traktowania osób po 60-tce oraz  zgromadzenie informacji  na ten temat. Zebrane informacje stanowić będą podstawe do opracowania raportu  "Dyskryminacja osób 60+ - fakty czy mity ?".  

Najbliższy termin: 

poniedziałek 25 marca 2019  godz.11.30-14.30

 

~Spotkania- warsztaty psychoedukacyjne "POZNAJ SIEBIE OD NOWA" dla osób 60+, których celem jest wzrost świadomości posiadanych zasobów – pozytywnych cech, które można wykorzystywać w różnych sytuacjach.

Najbliższy termin:

poniedziałek  25 marca 2019 godz.17.30-20.30

 

~Cykl warsztatów edukacyjnych "ABC FILMU CYFROWEGO" dla osób 60+, których celem jest nabycie umiejętności tworzenia materiałów filmowych oraz tworzenie filmów (materiałów informacyjnych) przedstawiających różne pomysły na życie seniorów.

Najbliższy termin: marzec-kwiecień  2019r.

zajęcia będą odbywać się w czwartki w godz.9.00-12.00

Początek zajęć:    21 marca 2019

Koniec zajęć 23 kwietnia 2019

 

Udział w zajęciach projektu jest bezpłatny.                  OBOWIĄZUJĄ ZAPISY:

telefonicznie 661-707-208 , 724 537 744

 lub mail:  akat@akat.org.pl

 

                                        ZAPISY:  661 707 208;          mail: akat@akat.org.pl

Projekty AKAT są współfinansowanie przez:

01-864 Warszawa     ul.Kochanowskego 4

Miejsce prowadzenia zajęć: Smolna 13 IV piętro sala 414

NIP: 524-24-25-007

KRS: 0000112893 

661- 707 - 208

akat@akat.org.pl