W ciągu 15 lat działania Fundacji zrealizowaliśmy kilkanaście projektów stworzonych do różnych grup odbiorców. Nasze projekty były kierowane do:

~osób bezrobotnych i poszukujących pracy

~uczniów szkół średnich

~pracowników instytucji pomocowych

~pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych

~osób w wieku powyżej 60 roku życia.

W naszych projektach wzięło udzial prawie 100 różnych organizacji oraz ponad 1000 osób- uczestników różnych działań oferowanych w projektach.

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Bezrobocie jako szansa

Projekt wspólfinansowany ze środków miasta st. Warszawy

Cel projektu: wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Okres realizacji: 2004 r.

Działania: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty psychoedukacyjne.

 

Witaminy dla bezrobotnych

Projekt wspólfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Cel projektu: wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Okres realizacji: 2005 r.

Działania: moderowanie działań samopomocowych osób bezrobotnych w ramach kluby Kładka.

Mikrodzialania

Projekt wspólfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Cel projektu: wsparcie aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet w wieku 40+

Okres realizacji: 2006 r.

Działania: wsparcie psychologiczne, warsztaty psychoedukacyjne, szkolenia komputerowe, praktyczne działania w ramach tematu "Pożytki wolontariatu".

Babie lato

Projekt wspólfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Cel projektu: wsparcie aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet w wieku 40+

Okres realizacji: 2007 r.

Działania: wsparcie psychologiczne, warsztaty psychoedukacyjne, szkolenia komputerowe, praktyczne działania: badanie postaw pracodawców wobec kandydatów do pracy w wieku 40+ .

Akademia nowych kompetencji 45plus

Projekt wspólfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach dzialania 6.1.1 POKL.

Cel projektu: wsparcie aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet w wieku 45+

Okres realizacji: 2009-2010 r.

Działania: poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, warsztay psychoedukacyjne, warsztaty emisji głosu, wizaż, kursy komputerowe

Akademia kompetencji 45plus - praca w III sektorze

Projekt wspólfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach dzialania 6.1.1 POKL

Cel projektu: wsparcie aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet w wieku 45+

Okres realizacji: 2010-2011 r.

Działania: poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, warsztay psychoedukacyjne, warsztaty emisji głosu, wizaż, kursy komputerowe, szkolenia zawodowe - 2ścieżki: fundraiser oraz specjalista ds funduszy unijnych

 

W drodze ku pracy

Projekt wspólfinansowany ze środków miasta st.Waszawy

Cel projektu: wsparcie młodzieży szkolnej w podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu i dalszej edukacji

Okres realizacji: 2007 r.

Działania: warsztaty psychoedukacyjne prowadzone w warszawskich szkołach średnich

 

Wychowanie do odpowiedzialności

Projekt wspólfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Cel projektu: moderowanie wrażliwości społecznej młodzieży oraz propagowanie wolontariatu 

Okres realizacji: 2007 r.

Działania: warsztaty psychoedukacyjne prowadzone w warszawskich szkołach średnich

 

Pomaganie buduje

Projekt wspólfinansowany ze środków miasta st.Waszawy

Cel projektu: moderowanie wrażliwości społecznej młodzieży oraz propagowanie wolontariatu

Okres realizacji: 2008 r.

Działania: warsztaty psychoedukacyjne prowadzone w warszawskich szkołach średnich

Stop niemocy wobec przemocy

Projekt wspólfinansowany ze środków miasta st. Warszawy

Cel projektu: moderowanie wrażliwości społecznej młodzieży oraz aktywnych postaw uczniów w sytuacji przemocy rówieśniczej

Okres realizacji: 2008 r.

Działania: warsztaty psychoedukacyjne prowadzone w warszawskich szkołach średnich

 

Wolontariat pracowniczy - nowe perspektywy dla prospołecznych działań

 

Projekt wspólfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Cel projektu: propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wolontariatu pracowniczego

Okres realizacji: 2009-2010r.

Działania: semianaria, coaching dla pracowników przedsiębiorstw oraz instytucji pomocowych

Kompetencje społeczne w ngo

Projekt wspólfinansowany ze środków miasta st. Warszawy

Cel projektu: wsparcie efektywności działania warszawskiech organizacji pozarządowych

Okres realizacji: 2009 r.

Działania: szkolenia dla organziacji pozarządowych

Akademia efektywnego działania

Projekt wspólfinansowany ze środków miasta st. Warszawy

Cel projektu: wsparcie efektywności działania warszawskiech organizacji pozarządowych

Okres realizacji: 2010-2011 r.

Działania: szkolenia dla organziacji pozarządowych, seminaria, kursy  projektowania stron www, coaching dla pracowników i wolonariuszy 

Akademia zarządzania w III sektorze

Projekt wspólfinansowany ze środków miasta st. Warszawy

Cel projektu: wsparcie efektywności działania warszawskiech organizacji pozarządowych

Okres realizacji: 2010-2012 r.

Działania: szkolenia dla organziacji pozarządowych, seminaria, kursy  projektowania stron www, coaching dla pracowników i wolonariuszy 

 

Klub efektywnego działania NGO

Projekt finansowany ze środków własnych Fundacji AKAT

Cel projektu: wsparcie efektywności działania warszawskiech organizacji pozarządowych

Okres realizacji: 2012-2013 r.

Działania: szkolenia i warsztaty dla organziacji pozarządowych

Wsparcie prawne dla osób zagrożonych przemocą

Projekt finansowany ze środków własnych Fundacji AKAT

Cel projektu: wsparcie efektywności działania warszawskiech organizacji pozarządowych

Okres realizacji: 2013-2017 r.

Działania: szkolenia dla organziacji pozarządowych, seminaria, kursy  projektowania stron www, coaching dla pracowników i wolonariuszy 

 

Włącz seniora

Projekt wspólfinansowany ze środków miasta st. Warszawy

Cel projektu: zwiększenie umiejętności obsługi komputera i internetu osób w wieku 60+

Okres realizacji: 2013 r.

Działania:  kursy komputerowe z podstaw obsługi; konsultacje dotyczące obsługi komputera i internetu 

Aktywni w sieci

Projekt wspólfinansowany ze środków miasta st. Warszawy

Cel projektu: zwiększenie umiejętności obsługi komputera i internetu osób w wieku 60+

Okres realizacji: 2014 r.

Działania:  kursy komputerowe z podstaw obsługi; konsultacje dotyczące obsługi komputera i internetu 

01-864 Warszawa     ul.Kochanowskego 4

Miejsce prowadzenia zajęć: Smolna 13 IV piętro sala 414

NIP: 524-24-25-007

KRS: 0000112893 

661- 707 - 208

akat@akat.org.pl