Witamy na stronie naszej Fundacji.

AKAT Fundacja Ziemia Gościnna dla wszystkich powstała, aby  dla pomagać ludziom, którzy borykają się z  z problemami i kryzysami życiowymi, w tym zwłaszcza z różnymi utratami w życiu, poczuciem opuszczenia i samotnością.

Od 2003 roku zrealizowaliśmy pond 20 projektów kierowanych do różnych odbiorców. W latach wysokiej stopy bezrobocia (2003-2011) realizowaliśmy projekty kierowane do osób bezrobotnych oraz młodzieży szkolnej. W kolejnych latach projekty nakierowane na rozwój ludzi w organizacjach pozarządowych oraz moderowanie współdziałania pomiędzy różnymi podmiotami i osobami .

Obecnie realizujemy przede wszystkim projekty kierowane do osób 60plus. Celem naszych projektów kierowanych osób po 60-tce jest wspieranie ich aktywności, edukacja  oraz pomoc w wychodzeniu z kryzysów i sytuacji problemowych (pomoc psychologiczna).