Szkolenie jest elementem projektu KAMELEON, którego celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji, marginalizacji i izolacji osób starszych, a w szerszym wymiarze zmiana negatywnych stereotypów dotyczących funkcjonowania tych osób oraz zwiększenie otwartości na różne zasoby osób w wieku 60+.

Termin: listopad 2019

Miejsce: Smolna 13 sala 414 domofon 41

ZAPISY: akat.fundacja@akat.org.pl